Styrelsen 2020

undefined
Emil Jadelius
Ordförande
ordf@spiik.com

undefined
Jimmy Truong
Informations- och Sociala Medier Ansvarig
socialamedier@spiik.com

undefined
Stina Olofsson

Sekreterare
sekreterare@spiik.com
undefined
Robin Nowakowski

Kassör
kassor@spiik.com
undefined
Emil Mahs

Sexmästare
sexmaster@spiik.com