Om SPIIK

Vad är SPIIK?

Föreningens namn är som sagt Studentföreningen Prima Ingenjörer I Kalmar, oftast kort och gott kallat SPIIK. Vi representerar och arbetar för Er som läser vid Data Fysik Matematik på Linnéuniversitetet i Kalmar.

SPIIK grundades år 1989 och är en institutionsförening i Kalmar. Våra medlemmar som vill ikläder sig den röda overallen och har teknologmössan på sned.

SPIIK är uppbygd med en styrelse vald av er medlemmars på års- och föreningsmöten. Allt arbete planeras genom styrelsemöten där utskott och arbetsgrupper rapporterar vad de gjort och vill göra. Till styrelsens hjälp finns två ekonomiska revisorer samt en verksamhetsrevisor som granskar och hjälper till med arbetet.

Vad gör SPIIK?

Vår viktigaste uppgift är att främja sammanhållningen bland oss studenter som läser vid Data Fysik Matematik på Linnéuniversitetet i Kalmar, men också att ständigt arbeta för våra medlemmars intressen på Universitet och på arbetsmarknaden. 

Sexmästeriet genomför varje år en introduktionsvecka för nya studenter under de första veckorna. Det gör vi för att man ska lära känna varandra, Universitetet och Kalmar. Sexmästeriet anordnar även sittningar och andra evenemang till exempel SPIIK Innebandy som hålls i slutet av november varje år. 

SPIIK sitter med i Organisationskommittén, OK. Det ger oss stora möjligheter att påverka exempelvis kursplaner och nyanställningar. Det är värdefullt för ledningen att höra åsikter om utbildningen. 

Vi är även med i Kårens utskott och representerar våra medlemmar/studenter. Vi kan ta upp saker som vi känner är viktiga och få del av kårens resurser.

Vad får man som medlem?

Först och främst får du närvaro-, yttrande-, yrkande-, samt rösträtt vid stormöte. Det ger dig möjlighet att aktivt påverka föreningens arbete. 

Vi kan representera och hjälpa dig om det till exempel strular med din utbildning eller du vill åka utomlands och studera. På detta sättet fungerar vi likt en studentlår men med den fördelen att vi är väl insatta och medverkande i just din institution. 

Möjlighet att vara med på fester, resor och annat som anordnas. Det är även vi som tillhandahåller din examensring när den tiden kommer.

Vad kan man göra mer?

Som medlem är du alltid välkommen att engagera dig i föreningens arbete. 

Det kan till exempel vara att sitta i ett utskott, hjälpa till med projekt eller kanske jobba på kåren i SPIIK-nykter. 

Det finns alltid behov av engagerade människor och alla insatser, stora som små är alltid varmt välkomna. Tillbaks får du erfarenhet och kul umgänge! 

Du väljer såklart själv hur mycket tid du kan och vill lägga ned.